Biển quảng cáo đặt tại đường Lê Hồng Phong
Ngày 10/06/2022 Biển Quảng cáo
Biển quảng cáo đặt tại đường Lê Hồng Phong

Biển quảng cáo tầm trung tại 03 dải phân cách đường Lê Hồng Phong – Hải Phòng

Biển quảng cáo Dải vườn hoa Trung tâm thành phố
Ngày 10/06/2022 Biển Quảng cáo
Biển quảng cáo Dải vườn hoa Trung tâm thành phố

Biển quảng cáo tầm trung tại Dải vườn hoa Trung tâm thành phố:

Biển quảng cáo đường Phạm Văn Đồng
Ngày 10/06/2022 Biển Quảng cáo
Biển quảng cáo đường Phạm Văn Đồng

Biển quảng cáo tầm trung tại đường Phạm Văn Đồng

Biển quảng cáo Nội Thành
Ngày 10/06/2022 Biển Quảng cáo
Biển quảng cáo Nội Thành

Biển quảng cáo tấm lớn trong nội thành

Biển quảng cáo tại Quốc lộ 5
Ngày 10/06/2022 Biển Quảng cáo
Biển quảng cáo tại Quốc lộ 5

Biển quảng cáo tấm lớn tại Quốc lộ 5 cũ

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat